LEŚNA POLANA Centrum Opieki i Rehabilitacji

Ośrodek przeznaczony jest dla osób dorosłych, które w wyniku choroby lub urazu utraciły zdolność samodzielnego funkcjonowania i wymagają profesjonalnej, całodobowej opieki pielęgnacyjno-opiekuńczej, nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej rehabilitacji.

Medycyna (opieka zdrowotna)

Centrum Opieki i Rehabilitacji

lesnapolana24.pl